Strona główna


E-mail do przesyłania prac: zebrowski.marek.zsnr1@gmail.com

1. Jak prawidłowo przygotować załączniki?

 1. Jeżeli są to kody SQL, JS, HTML, CSS, PHP proszę przysyłać pliki tekstowe z programów Notepad++, Visual Studio Code itp. a nie Word czy WordPad.
  • Prawidłowe format plików to: .sql .js .html .css .php.
  • Nieprawidłowe formaty plików to: .docx .rtf .odt.
 2. Jeżeli praca jest sprawozdaniem w postaci zrzutów ekran pamiętajcie aby:
  • Na początku wstawiać tytuł pracy i dane autora.
  • Wycinać istotne okna, zamiast pełnych zrzutów ekranu.
  • Zrzuty wklejać do edytora tekstu i opisywać, co przedstawia każdy zrzut.
  • Jeżeli nie posiadamy zainstalowanego edytora MS Word, korzystamy z Worda dostępnego przez przeglądarkę w ramach usługi Office 365 lub pakietu LibreOffice, a nie z WordPada. Powód – WordPad zapisując w formacie .rtf nie kompresuje grafiki i pliki ważą po kilkadziesiąt MB. Możecie mieć problem z przesłaniem takiego załącznika.
 3. Jeżeli pracą jest dokument tekstowy (praca pisemna) używamy edytora tekstu (takiego jak w poprzednim podpunkcie) i dbamy o czytelne, estetyczne formatowanie tekstu.

2. Jak prawidłowo formułować temat maila?
Ze względu na dużą ilość otrzymywanych maili, wykorzystuję automat do segregacji poczty. Jeżeli wasza praca nie jest zatytułowana zgodnie z poniższym wzorem, może nie zostać sprawdzona. Nazwy przedmiotów podajemy skrótem.
Temat e-mail: Klasa przedmiot nazwisko imię dopisek
np.: 1j SO Kowalski Jan Instalacja Windows

3. Jak zainstalować wirtualne systemy w domu?
Poniżej linki do plików instalacyjnych oraz filmy instruktażowe:

4. Arkusze egzaminacyjne: